RODZINNY KONKURS PLASTYCZNY POLSKA MOJA OJCZYZNA
 
Aktualności 2019-05-06; Autor: Elżbieta Bielak
 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci i ich Rodziców do udziału w Rodzinnym konkursie plastycznym " Polska moja Ojczyzna". Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich dzieci uczęszczających do "Lajkonika" oraz ich rodziców. Zadaniem jest stworzenie wspólnej (rodzic i dziecko) pracy plastycznej . Prace powinny być wykonane w formie płaskiej, technika i format prac jest dowolny.
Najlepsze prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.

                                     REGULAMIN RODZINNEGO KONKURSU
                                     PLASTYCZNEGO "Polska moja Ojczyzna"

I. Organizator:
Samorządowe Przedszkole nr 87 "Lajkonik" w Krakowie

II . Cele konkursu:
- kształtowanie właściwych postaw patriotycznych,
- zainteresowanie dzieci naszym krajem,
- rozwijanie umiejętności plastycznych poprzez wykorzystywanie ciekawych technik plastycznych,
- wzbogacanie doświadczeń estetycznych i twórczych dzieci,
- bogacenie relacji rodzic - dziecko w sytuacjach zadaniowych.

III. Warunki uczestnictwa:

1. W konkursie biorą udział wszystkie dzieci uczęszczające do Samorządowego Przedszkola nr 87 "Lajkonik" w Krakowie wraz ze swoimi rodzicami lub opiekunami,
2. Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę;
3. Praca powinna być wykonana w formie płaskiej,
4. Technika wykonania prac dowolna.
5. Każda wykonana praca powinna zawierać dane autora: imię i nazwisko oraz nr grupy;
6. Termin składania prac do 20 maja 2019 roku (tj. poniedziałek).

IV. Kryteria oceny prac:

- umiejętność wyrażenia za pomocą środków plastycznych zaproponowanej w temacie konkursu treści, a także swoich przeżyć i emocji,
- bogactwo warsztatu, zastosowanie rozmaitych technik plastycznych,
- zaangażowanie dziecka w wykonane dzieło.

V. Ocena prac:

Po złożeniu prac konkursowych zbierze się niezależne jury, które wyłoni najlepsze prace. W jury zasiądą:
- dyrektor Samorządowego Przedszkola nr 87 "Lajkonik",
- przedstawiciele Rady Pedagogicznej,
- przedstawiciele Rady Rodziców.
Wybrane prace zostaną nagrodzone, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy.


WSTECZ Artykuł czytany: 250 razy
 
TWOIM ZDANIEM

DODAJ KOMENTARZ    
 

 

     
ZŁOTA MYŚL
"Wychowanie dziecka, to nie miła zabawa, a zadanie, w które trzeba włożyć wysiłek bezsennych nocy, kapitał ciężkich przeżyć i wiele myśli ..."

Janusz Korczak  


Samorządowe Przedszkole Nr 87
"Lajkonik"
ul. Spółdzielców 7
30-682 Kraków

Tel: 12 655 -51-97
www.lajkonik87.pl00089629

Mirosław Kuduk © 2013
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...  
 
    

 
 


 

   
Profesjonalny Hosting