KONKURS FIZYCZNY, VI EDYCJA 2019

 
przeznaczony dla uczniów klas siódmych, ósmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych
z  południowo - wschodniej  części  regionu  lubelskiego
obejmującej  powiaty:  krasnostawski, zamojski, biłgorajski, chełmski, tomaszowski, hrubieszowski.  
 


       
 ORGANIZATOR

________________________


________________________

 FUNDATORZY NAGRÓD
 • Dziekan Instytutu Fizyki UMCS w Lublinie
 • Oddział Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizyczne
 • Wójt Gminy Nielisz
 • GKRPA w Nieliszu
 • Bank Spółdzielczy w Nieliszu z/s w Stawie Naokowskim
 • Firma FAM
 • Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu
 • Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu


________________________

00016400


 
Regulamin KONKURSU
DOŚWIADCZ FIZYKI - EDYCJA 2019

 
Regulamin 2019-03-10; Autor: Mirosław Kuduk
 

1.   Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Dzieci Zamojszczyzny w Złojcu we współpracy z Pracownią Dydaktyki Instytutu Fizyki UMCS  w Lublinie.

2.  Bieżąca, szósta edycja konkursu jest przeznaczona dlauczniów klas siódmych, ósmych szkół podstawowych oraz klas gimnazjalnych z południowo - wschodniej części regionu lubelskiego obejmującej powiaty: krasnostawski, zamojski, biłgorajski, chełmski, tomaszowski, hrubieszowski.

3.      Cele konkursu:

 • rozbudzanie i rozwijanie wśród młodzieży zainteresowania fizyką;
 • motywowanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy;
 • kształcenie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł;
 • kształcenie umiejętności planowania, przygotowywania i prezentowania ciekawych doświadczeń;
 • zachęcenie do współzawodnictwa;
 • przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień;

4.      Formuła konkursu przewiduje dwa etapy:

I etap - przygotowanie doświadczeń i zgłoszenie udziału w konkursie. Udział w konkursie jest bezpłatny. Zgłoszenie do konkursu musi być dokonane do 17 maja 2019 roku. Doświadczenia uczniowie przygotowują indywidualnie (tzn. jednego doświadczenia nie może zgłosić więcej niż jeden uczeń). Jeden uczeń może przygotować maksymalnie trzy doświad­czenia. Doświadczenia prezentowane przez uczniów powinny być możliwe do wykonania za pomocą niedrogich gadżetów, przedmiotów codziennego użytku lub urządzeń i zestawów zbudowanych prostymi metodami.
Przed wysłaniem zgłoszenia uczeń powinien wykonać doświadczenie. Potwierdzeniem wykonania będzie jedno zdjęcie przedmiotów potrzebnych do doświadczenia lub inne zdjęcie prezentujące jego wyniki.
Na podstawie przesłanego opisu Komisja  konkursowa oceniać będzie oryginalność zaproponowanych doświadczeń i własną inwencję uczniów.
Do finału zostaną zakwa­lifikowani autorzy najlepszych propozycji.

O zakwalifikowaniu uczniów do finału konkursu i jego szczegółach zainteresowane szkoły zostaną powiadomione e-mailem oraz telefonicznie w terminie do 20 maja 2019 roku.

II etap - finał konkursu, odbędzie się 27 maja 2019r., o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej w Złojcu. Zakwalifikowani uczniowie wykonają przed komisją konkursową i publicznością przygotowane przez siebie doświadczenia fizyczne zakwa­lifikowane do finału, przy czym, czas prezentacji jednego doświadczenia nie powinien prze­kroczyć 10 minut.
Komisja konkursowa oceniać będzie sposób prezentowania doświadczeń, uwzględniając język prezentacji oraz zasób wiedzy uczniów. Komisja zastrzega sobie prawo do zadawania pytań uzupełniających po prezentacji doświadczenia danego ucznia.
Wszystkie rzeczy potrzebne do wykonania doświadczenia uczeń przygotowuje we własnym zakresie. Organizator może udostępnić potrzebne elementy po zgłoszeniu i ustaleniu najpóźniej trzy dni przed finałem konkursu.  

5.      Komisja Konkursowa:

 • dr Waldemar Berej - kierownik Pracowni Dydaktyki Fizyki UMCS,
 • dr Małgorzata Wiertel - pracownik dydaktyczny Instytutu Fizyki UMCS.
 • mgr Andrzej Mazurkiewicz - nauczyciel fizyki w ILO w Zamościu,
 • mgr Leszek Bober - nauczyciel fizyki w ZS nr 1 w Tomaszowie Lubelskim,
 • mgr Anna Banak - nauczyciel fizyki w Lublinie,

6.  Laureaci KONKURSU otrzymają dyplomy i nagrody.
Nauczyciele wspierający uczniów w przygotowaniach do konkursu otrzymają podziękowania.

7.    Zgłoszenie należy przesłać e-formularzem ze strony www.doswiadczfizyki.pl
Zgłoszenie zawiera opis doświadczenia, zdjęcie potwierdzające jego wykonanie, informacje o uczniu, szkole, nauczycielu, zgoda na przetwarzanie zebranych danych osobowych i wizerunku uczestnika.

Wszystkie odebrane zgłoszenia zostaną potwierdzone.

8.   Wszelkich informacji o konkursie udziela Mirosław Kuduk telefonicznie pod numer 84 631-34-34 (po piętnastej 663-755-428) lub pisząc na adres: mkuduk@interia.pl


Dołączone pliki:

Zobacz również:

WSTECZ Artykuł czytany: 125431 razy
 

 

Mirosław Kuduk © 2015
  Proszę czekać...  
 
  Proszę czekać...